Het Geboortehuys
022 631 22 96 (ma 9.00 - 14.00
di en do van 9.00 - 17.00 uur)
info@geboortehuysverloskundigen.nl
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude

Spoedgevallen 24/7 06-41553021.
Echoscopie
022 631 22 96
info@geboortehuysverloskundigen.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
Kraamzorg Langedijk E.O.
072-572 49 25
info@kraamzorglangedijk.nl

Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
tel. 072 572 4925
Voorburggracht 285A
1723 HP Noord-Scharwoude
info@kraamzorglangedijk.nl

Kwaliteit

Certificaten
Kraamzorg Langedijk heeft het HKZ-certificaat en Bo geboortezorg-keurmerk. Dat betekent dat we voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan een werkend kwaliteitsmanagementsysteem. Met dit systeem wordt continu de kwaliteit van kraamzorg gemeten, geëvalueerd en verbeterd.
Kraamzorg Langedijk heeft het WHO-borstvoedingscertificaat, ze voldoet daarmee aan alle eisen die gesteld zijn voor het begeleiden bij borstvoeding.

Scholing en deskundigheidsbevordering
Al onze kraamverzorgenden staan geregistreerd in het kwaliteitsregister kraamverzorgenden. Daarnaast worden ze steeds bijgeschoold op diverse belangrijke onderwerpen. De kraamverzorgenden werken volgens protocollen en richtlijnen die continu actueel gehouden worden vanuit landelijke richtlijnen en die in de regio vanuit de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) worden afgesproken.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Om onze kwaliteit te kunnen meten, is jouw mening essentieel. Daarom ontvang je na de kraamperiode een enquête. Daarin kun je aangeven wat jij goed, en niet goed vindt aan onze zorg, zodat we continu de zorg kunnen optimaliseren.

Aandachtsfunctionaris en meldcode
Binnen onze organisatie werken wij met een meldcode: Dat wil zeggen dat we de gezondheid en het welzijn van moeder en de baby goed in de gaten houden. Wanneer wij een vermoeden hebben dat er extra hulp nodig is voor een veilige en gezonde start voor moeder en baby, bespreken wij dit met de moeder.

Wij hebben een aandachtsfunctionaris binnen onze organisatie die onze kraamverzorgsters ondersteuning kan geven indien zij vragen hebben welke route en hulp het best past. De kraamverzorgster legt altijd aan moeder uit wat ze gaat doen en waarom, als het nodig is betrekt de kraamverzorgster ook de partner bij de stappen die gezet worden. De aandachtsfunctionaris is de hulplijn voor de kraamverzorgster en eventueel contactpersoon voor de jeugd gezondheidszorg (JGZ).

Onze aandachtsfunctionaris is gecertificeerd en geschoold om gezinnen samen met onze kraamverzorgsters zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
Contactgegevens: nicolet@geboortezorgplus.nl

Privacy
Kraamzorg Langedijk heeft persoonlijke gegevens van je nodig om jou kraamzorg te kunnen bieden. Onze medewerkers houden zich daarbij aan de regels van de wet. Uitgebreide informatie hierover kun je lezen in de algemene voorwaarden, het privacyreglement en de gedragscode
Lees hier de algemene voorwaarden: NL ENG
Lees hier het privacy reglement:  Klik hier
Lees hier de gedragscode:  Klik hier